TRẦN THỊ HỒNG NHUNG

Em ở xa trung tâm. Rủ bạn đi cùng, bạn chê xa. Thôi kệ, một mình cũng đi, miễn có kết quả tốt. Rồi một mình Em đi, nhiều sáng dậy sớm không nỗi, bạn phải gọi dậy đi học. Nhưng nỗ lực bỏ ra hoàn toàn xứng đáng, Em vượt mục tiêu ban đầu đề ra khá xa. Đừng quan trọng đoạn đường mình đi, hãy quan trọng kết quả có được sau khoảng thời gian đó là gì. Chúc mừng Em, mọi quyết định sẽ trở nên đúng khi đạt được kết quả. Anh Ngữ An Toàn - Nơi cuối cùng Bạn học Toeic.