PHẠM QUỐC CƯỜNG

Mục tiêu 500!!! Em nói : “ khi đi thi là Em biết Em đạt target rồi, còn đạt bao nhiêu thì Em không biết. Tại ở lớp Em nghe không rõ mà đi thi nghe rõ lắm” Giờ các Bạn hiểu tại sao ở lớp Thầy dùng loa giờ “dỏm” rồi phải không, đi thi là thấy khác biệt liền. Bí quyết điểm nghe cao là ở đó. Chúc mừng Em. Vượt mục tiêu 130. Anh ngữ An Toàn - Nơi cuối cùng Bạn học Toeic.