Cao Quốc Duy

Em biết đến TAT qua tìm kiếm trên mạng sau khi học nhiều Trung tâm khác nhưng không đạt kết quả như mong muốn. Nhưng em thật sự bất ngờ không chỉ về cách dạy dễ hiểu mà còn thấy rõ rệt sự cải thiện kiến thức nhờ sự giúp đỡ của Thầy Cô. Và kết quả em đạt được hơn cả mong đợi ngay trong lần thi TOEIC đầu tiên. Đây quả là 1 cột mốc đáng nhớ. Em cảm ơn Thầy Cô ở TAT rất nhiều.